TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda kayıt olduğunuz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu kabul etmiş sayılırsınız.

2. Kursiyer/kullanıcı,  ödeme yapmış olduğu eğitim/kurs  hizmetinin genel gideri teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve yönetmelikler hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3.Sunulan eğitim/kurs hizmetleri genel giderleri Kursiyer/kullanıcı tarafından ödenecektir.

4.Sunulan eğitim veya kurs hizmetinin imkansızlaşması durumunda, ilgili kurum bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak muhataba bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Kursiyer/kullanıcıya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN HİZMET BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

5. Kursiyer/kullanıcı,kurumun belirlediği kurs genel giderleri bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Kaymek’in hizmeti sunma yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN KURS HİZMETLERİ:

6. Eğitim veya kurs hizmeti sunulurken, Kursiyer/kullanıcı ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve hizmetin bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Kaymek’e ödenmez ise, Kursiyer/kullanıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde masraflar ile birlikte Kaymek’e ait olacak şekilde iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE HİZMET SÜRESİNDE VERİLMEZİSE:

7.Kaymek’in öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve eğitim veya kurs hizmeti süresinde verilmez ise, durum Kursiyer/kullanıcı’ya bildirilir. Kursiyer/kullanıcı, hizmetin iptalini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin ertelenmesini talep edebilir. Kursiyer/kullanıcı hizmeti iptal ederse; Kursiyer/kullanıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde hizmet bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın Kursiyer/kullanıcı hesabına gecikmeli olarak aktarması halinde, Kaymek’in sorumluluğu yoktur.

CAYMA HAKKI:

8. Kursiyer/kullanıcı; eğitim veya kurs hizmetini sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde,kuruma aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

9.SATICININ -KURUMUN CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

ŞİRKET

ADI/UNVANI: KAYMEK KAYSERİ MESLEKİ EĞİTİM VE KÜLTÜR A.Ş.

ADRES: SAHABİYE MAH. AHİEVRAN CAD. NO:34/A KOCASİNAN / KAYSERİ

EPOSTA:info@kaymek.com.tr

TEL: 03522211722

FAKS: 03522211742

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

10. Kursiyer/kullanıcı,eğitim veya kurs hizmetini, bu 7 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

İADE KOŞULLARI:

12.Kaymek, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli iade etmekle yükümlüdür.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

13. Kursiyer/kullanıcı, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Kursiyer/kullanıcıdan talep edebilir ve her koşulda Kursiyer/kullanıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Kursiyer/kullanıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Kaymek’in uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME

14.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, her türlü kredi kartınıza online tek ödeme imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde verilecek hizmete kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.